Actueel

Marktsituatie

2017 is een goed jaar geweest voor Asset. Ondanks de crisis hebben we geen substantiële teruggang in onze resultaten gezien. Vanzelfsprekend is het fine tunen met onze productiepartners een belangrijk component in ons succes. Daarnaast is onze logistieke partner een zeer stabiele factor gebleken. Wel zien we een oplopende prijsdruk door een duurder wordende yuan (RMB). Wij verwachten dit effect mede door onze groei en goede afspraken met onze productiepartners tot een minimum te kunnen beperken.

Wel zien we meer en meer opportunistische handel in onze markt ontstaan. Bedrijven die producten leveren tegen onverantwoord lage prijzen met vaak tegenvallende, maar te verwachten, resultaten. Juist in dergelijke situaties zien wij onze toegevoegde waarde voor onze klanten nog duidelijker. En bieden deze dan ook graag aan.